Samband


Vi komunicerar på fria frekvenser, vilket innebär att du själv kan hjälpa till eller själv sköta ert samband med eller utan vår hjälp. Vi kan sköta hela sambandet eller så tar ni sjäva hand om det med vår utrustning. Tillsammans hittar vi en lösning ni är nöjda med.


Programmering


En Ericsson radio går att programmera om så den passar användaren, vi kan hjälpa dig med programmering av din radio, vi lägger in vår standard fil som gör att du kommer igång och kan prata radio fort.


Kontroll


Vi har mätutrustning för att justera in din antenn, med en antennanalysator så kan man inte bara mäta SWR utan även se var din antenn ligger i frekvens. En antenn som är justerad fel minskar räckvidden.


Montage


Är du höjdrädd, vi har medlemmar som inte är det... vi hjälper dig att montera upp din utrustning.


Lån av utrustning


Vet du inte vad komradio är, intresserad men vill inte "köpa grisen i säcken". Vi fixar det också. Låna utrustning av oss och testa.Alla tjänster utförs för att finansiera vår verksamhet. Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig.Kontakt